PENSION
KONTAKT

Kun for medlemmer

Når du er medlem af DANSKE ADVOKATER har du mange fordele. Blandt andet når det gælder dine forsikringer og pension. 

Her på siden vil du finde 3 specifikke produkter som er skræddersyet lige præcis til dig og din virksomhed. Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte: 

Aon 7027 7093

Hvis det drejer sig om:
PENSION
FORSIKRINGER

ADIS 7027 7072 

Hvis det drejer sig om: NØGLEPERSON-FORSIKRING

Pension & Forsikring

Danske Advokater har sammen med AP Pension og Euro Accident indgået en attraktiv, fleksibel og konkurrencedygtig ordning for vores medlemmer.

Ordningen opdeles i forsikring fra Euro Accident og pension fra AP Pension.

Den sammensætning giver mere kontrol til dig som medlem ved at lade dig vælge lige præcis de aspekter, du ønsker.

Er du derfor kun interesseret i en forsikring, tilvælger du blot denne og beholder dermed stadig de attraktive fordele fra aftalen ved at have forsikring hos Euro Accident.

Med pension i AP Pension og forsikring i Euro Accident er din fremtid sikret

Overordnet om aftalen

Tilmelding til pensionsopsparing og forsikringer tilbydes samtlige medlemsvirksomheder af Danske Advokater.

Partnere og medarbejdere hos en medlemsvirksomhed tilbydes ligeledes at tilmelde sig, helt på frivillig basis.  
Tilmeld dig pension, forsikring, eller begge dele. Det er helt op til den enkelte partner eller medarbejder at vælge, den løsning der passer bedst.

Hvis du tilvælger både pensionsopsparing og forsikring, indbetales der kun til AP Pension.
På den måde har vi forenklet betalingen mest muligt for din skyld.

Til top-menu

Pensionsopsparing

AP Pension er et af Danmarks ældste pensionsselskaber med en afkasthistorik, der afspejler erfaringen.

Fordele for medlemmer i Danske Advokater

 • Yderst konkurrencedygtige priser på investering
 • Mulighed for individuel sammensætning af investering
 • 1/3 af alle investeringer sker i selskabets bæredygtige livscyklusprodukt  

AP Pension administrerer din pensionsopsparing og investerer den fornuftigt.
Dit pensionsbidrag bliver indbetalt på en ratepension og derefter en livrentepension

Livscyklus

Som udgangspunkt placeres din opsparing i AP Active. Det er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder – både når det går op, og når det går ned.  

AP Pension investerer opsparingen i værdipapirer såsom aktier, obligationer og alternativer ud fra den risikoprofil, du har valgt. Jo større risiko du er villig til at løbe, jo bedre er muligheden for et højere afkast. Men risikoen for tab bliver også større.  

Du bestemmer selv risikoprofilen, men selve investeringerne har du ikke indflydelse på. AP Pension justerer investeringerne i forhold til din alder. Jo kortere tid du har til pensionering, jo mere forsigtigt bliver der investeret. Det sker helt automatisk.  

Nedtrapning i AP Active  

Til top-menu

Forsikringer

Euro Accident er ligeledes anbefalet af Danske Advokaters uvildige forsikringsmægler Aon

Euro Accident udbyder en forsikringspakke, som sikrer dig og dine medarbejdere, hvis ulykken skulle indtræffe.

Forsikringspakken indeholder:

 • Sundhedsforsikring
 • Dækning ved kritiske sygdomme
 • Dødsfaldsforsikring
 • Fuld sikring ved tab af erhvervsevne

Forsikringspriserne er helt uafhængige af, om det er en hel virksomhed eller en enkelt person, der tilmeldes.

Til top-menu

Nøglepersonsforsikring

Det kan få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed, når du som advokat eller dine medarbejdere, sygemeldes over længere tid på grund af sygdom eller ulykke. Nøglepersonforsikringen giver et økonomisk tilskud til din virksomhed i sådanne tilfælde, så den ikke er truet på sin eksistens.

 • Ingen tab af lønomkostning, når du eller en vigtig medarbejder bliver syg
 • Ingen krav om helbredsoplysninger
 • Løbende udbetaling direkte til din virksomhed
 • Mulighed for fleksibelt valg af karens

Hvad dækker forsikringen?

Lønudgifter, der skyldes hel eller delvis sygemelding hos de valgte medarbejdere
Sygdomme/ulykke efter mindst 3 ugers sygemelding
Tidligere sygdomme

Danske Advokater Nøglepersonforsikring er et attraktivt alternativ til en traditionel syge-/driftstabsforsikring, dog uden at der er behov for at dokumentere et egentligt driftstab.

Kontakt

Har du interesse i at høre mere omkring Danske Advokater og ADIS eller Aon’s medlemstilbud, eller har du et helt andet spørgsmål som vi måske kan hjælpe med, så kontakt os endelig.  

Ring til Aon

7027 7093
Share on LinkedIn

Aon Denmark A/S | ADIS  

 Strandgade 4 C | 1401 København K | www.aon.dk